Verslag Algemene Leden Vergadering 2024

Verslag Dart-Sjoelavond 2024
8 maart 2024
Verslag Openingsrit 2024
14 april 2024
Show all

Verslag Algemene Leden Vergadering 2024

Zaterdag 9 maart werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Er waren zo’n 25 personen op afgekomen inclusief bestuur. Hier het zicht vanaf de bestuurstafel.

Vanaf 19:30 begon de inloop en de vergadering werd rond 20:30 door voorzitter Jan geopend. Na de opening werd al snel gevraagd voor een pauze, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. De agenda werd gewoon gevolgd.

 • Er waren geen ingezonden stukken.
 • De notulen werden zonder commentaar goedgekeurd.
 • Een net jaarverslag werd door Ferry gepresenteerd.
  Daarbij werd stilgestaan bij het overlijden van Jan Blokland (Blondie), oprichter van het eerste uur, en Gerrit Streefkerk.
 • Wim nam het financieel jaarverslag door, waarbij bleek dat de financiën redelijk gezond zijn en de contributie en consumptie prijzen gelijk kunnen blijven. Dit werd goedgekeurd door de ALV zonder noemenswaardige vragen.
 • De kascommissie heeft decharge verleend want het zag er allemaal keurig uit.
 • Evenementen. De Dart-Sjoel avond is inmiddels geweest. 1 juni is de Sangria-Tapas avond en 16 november de Bier-Cocktail avond.
 • In de pauze kon de contributie worden betaald. Wim stuurt eenieder die nog niet betaald heeft een Tikkie. Daarnaast was er een rondje van de club.
 • Besloten is de laatste obligaties uit te keren en zijn er na dit jaar geen schulden meer.
 • Er waren 10 Ingezonden kaarten voor de toercompetitie. 10-8 met een eervolle vermelding en vanaf 7 met een geldprijs. Deze werden grotendeels afgedragen aan de bar voor rondjes.
  De grote winnaar was Ralph. Dat krijg je er van als niemand een verslag op zich wilt nemen. Dan moet ik meedoen. Wat ik overigens erg leuk vind.
 • Jan, Anne en Frans zijn herkozen als bestuurslid, waar bij Jan dispensatie is verleend door de ALV vanwege zijn leeftijd.
  Daarnaast zijn we heel blij met het nieuwe algemene bestuurslid Hennie van Wiggen.
 • Bij de rondvraag kwam Simon met een bedankje voor het bestuur. Daarnaast vroeg Arie wie mee wilde helpen bij de Demo-run in Meerkerk op 6 juli. Hij kreeg 11 aanmeldingen! Maar hij heeft er 31 nodig, dus wie wil kan zich nog opgeven bij Arie. Verder niets bijzonders voor zover ik me kan herinneren. Dat is wel eens anders geweest.
  Anco en Kees zijn dit jaar gestopt met de Toercommissie en zijn daarvoor bedankt met bloemen door de voorzitter. Jan-Willem was vorig jaar gestopt, maar was toen niet aanwezig. Nu hoopte Jan dat hij wel zou komen, maar helaas. De bloemen die hij voor hem heeft gekocht zijn dankbaar door onze huiscateraar aanvaard, bedankt Jan-Willem.
 • Rond 21:30 werd de vergadering gesloten en begon de afterparty. Daar werd nagebabbeld en weer meerdere laatste rondjes genomen.

Allen bedankt voor de aanwezigheid.

<Hier worden Anco en Kees in het zonnetje gezet < Pronken van door Marja in dank aanvaarde bloemen

                                                                                                                                                                         

Ik moest op de foto voor de prijsuitreiking. Dan doe je je best om enthousiast te zijn. Maar de bokaal is me niet gegund volgens mij. Gelukkig gunde iemand anders me wel de bokaal.