Extra ledenvergadering: 8 december 2012

Extra ledenvergadering,

Op 8 december a.s. vanaf 20.00 uur zal er in het club gebouw d’n Balie een algemene ledenvergadering gehouden worden (Balie op om 19.30 uur).

In deze vergadering zullen voorstellen gedaan worden aangaande de koop van de grond van het club gebouw. Deze voorstellen zullen conform statuten in stemming gebracht worden.

Gezien de belangrijkheid van deze bijeenkomst word uw komst als lid zeer op prijs gesteld. Mocht u niet in staat zijn te komen verzoeken wij een vriendelijk, doch dringend een machtiging af te geven.

Een voorstel voor de financiering en bijbehorende begroting volgt uiterlijk 2 dagen voor deze vergadering.

info@baliebikers.nl

This entry was posted in Club berichten. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *